top of page

TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ

Online Session dành cho các bạn đang muốn tìm hiểu thêm về Digital Marketing

Hoàn toàn miễn phí!

1676520640014_edited.jpg

Thông tin Free Session:

  • Giảng viên: Andrea Duong

  • Vị trí công việc: Regional Performance Marketing Manager - Hello Health Group

  • Thời gian: 7PM-8PM, ngày 11/08/2023

  • Hình thức học: Online qua Google meet

  • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

  • Điều kiện tham gia: Đăng ký trước qua form

Buổi học này sẽ bao gồm

eb98fb3f2f81fedfa790.jpg

Hoàn toàn miễn phí, ngại gì không tham gia!

bottom of page